Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informatii aici.
OK

Cariere

Vă doriți să lucrați într-o clinică cu tehnologie modernă alături de o echipă entuziastă? Puteți aplica pentru unul dintre posturile următoare:

Asistent manager cu experienta in contabilitate primara si resurse umane

 

Ar trebui să îndepliniți următoarele cerințe:

 • Aveți studii medii sau superioare finalizate;
 • Competente contabilitate

 

Postul presupune coordonarea activităţilor cu referire la:

 • indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat;
 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca;
 • preluarea, distribuirea la compartimentele implicate, indosariere si arhivarea corespondentei si a mesajelor primite;
 • oferirea de informatii membrilor echipei in probleme specifice;
 • elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor necesare desfasurarii activitatilor in companie; - preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
 • asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor;
 • redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice;
 • asigurarea transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail;
 • organizarea de evenimente pentru membrii Asociaţiei;

Atributii:

 • activităţi privind funcţionarea companiei şi organizarea de evenimente;
 • managementul de secretariat şi administrativ al companiei;
 • executarea lucrărilor de evidenta, gestionare si stocare a documentelor;
 • lucrări de corespondenţă primită şi emisă de unitate; lecturarea corespondenţei primite, prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de bază; pregătirea corespondenţei pentru expediere, expedierea directă, asigurarea transportului corespondenţei;
 • atribuţii de documentare: detectarea surselor interne şi externe, selectarea materialului; prezentarea materialelor rezultate sub formă de tabele, scheme, statistici, etc., clasarea documentelor, organizarea şi asigurarea unei bune funcţionări a arhivei unităţii.
 • scrierea rapidă, stenografierea după dictare (şi la telefon).
 • cunoaşterea şi folosirea aparaturii moderne de birou (calculatorul, maşina de multiplicat, fax, aparatura de înregistrare-clasare, interfonul, etc.); cunoaşterea tehnoredactării computerizate şi a programelor pentru aceasta;
 • cunostinte bune operare PC MSOffice : WORD, EXCEL, navigare internet si utilizare e-mail-uri;
 • multiplicarea materialelor: dactilografierea folosind calculatorul, folosirea imprimantei calculatorului, utilizarea maşinilor de copiat, corectarea greşelilor;
 • probleme de protocol şi relaţii cu pacientii si partenerii companiei: întocmirea unor planuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a întâlnirilor cu persoane din afără instituţiei, primirea vizitatorilor şi a partenerilor, cunoaşterea, documentarea în ceea ce priveşte regulile de comportament şi protocol specifice ţării din care vine partenerul, pregătirea corespondenţei protocolare cu ocazia diferitelor evenimente;
 • pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească managerul şi stabilirea programului;
 • organizarea sistemului informaţional: primirea prelucrarea şi transmiterea informaţiilor;
 • primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice;
 • organizarea şedinţelor şi a materialelor necesare;
 • perfecţionarea permanentă din punct de vedere profesional;
 • dezvoltarea capacitatii de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini in acelasi timp si de a respecta termene limita;
 • respectarea disciplinei muncii;
 • realizarea dosarelor la angajare cu materiale pentru/ de la persoanele nou angajate;
 • informarea, convocarea si evidenţa în vederea participării membrilor echipei la evenimentele companiei sau la alte evenimente;
 • cunoasterea si actualizarea permanenta a bazei de date cu membrii companiei si a datelor de contact ale membrilor;
 • actualizarea permanenta a bazei de date cu procesul de evaluare a membrilor echipei si semnalarea datei de evaluare pt fiecare membru;
 • trierea cv-urilor si stabilirea interviurilor in vederea angajarii;
 • inregistrarea zilnica a facturilor, a tuturor platilor si semnalarea termenelor de plata;
 • informarea membrilor, prin diverse mijloace (e-mail, postare pe site, telefon, fax, SMS si prin poştă) cu privire la activitatea companiei;
 • contorizarea orelor suplimentare ale membrilor echipei si intregistrarea remuneratiei pentru plata acestora;
 • preluarea de la membri şi transmiterea către terţi a materialelor de prezentare a Asociatiei si a oraselor membre;
 • identificarea problemelor membrilor şi transmiterea acestora către Manageri;
 • redactarea şi eliberarea de adeverinţe, formulare şi alte acte specifice necesare activitatii companiei;
 • primirea, ţinerea evidenţei şi repartizarea corespondenţei în cadrul biroului in a care lucreaza; dd) efectuarea unor lucrări de specialitate: organizarea şi actualizarea unor situaţii, redactarea unor materiale de corespondenţă, păstrarea şi operarea în diverse registre de evidenţă;
 • asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi exteriorul organizaţiei;
 • păstrarea evidenţei numelor, adreselor şi numerelor telefonice ale persoanelor şi instituţiilor cu care angajaţii au relaţii de serviciu;
 • tehnoredactarea documentelor, clasarea şi ţinerea evidenţei stricte a acestora;
 • participarea la evenimentele organizate de companie şi întocmirea proceselor verbale ale acestor evenimente;
 • participarea la diverse întâlniri la nivel naţional şi internaţional şi realizarea proceselor verbale ale reuniunilor în cauză;
 • coordonează activităţile de ordine şi curăţenie în biroul în care îşi desfăşoară activitatea (ca punct de lucru);
 • trebuie să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul organizaţiei şi să se abţină de la orice fel de activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul organizaţiei şi a membrilor săi;
 • orice alte atribuţii încredinţate de către managerul general, de catre managerul executiv şi de coordonatorii centrelor medicale; Limite de competenţă: Libertatea decizională cerută de îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. Delegarea de atribuţii: Când titularul postului lipseşte atribuţiile de serviciu vor fi îndeplinite de către înlocuitorul desemnat în acest scop.

 

 

 

Registrator Medical/ Recepționist

 

Ar trebui să îndepliniți următoarele cerințe:

 • Ați lucrat pe un post similar minim 1 an;
 • Aveți studii medii finalizate;
 • Sunteți dinamică, aveți abilități de comunicare și spirit de echipă;
 • Dețineți abilități organizatorice, sunteți riguroasă și vă asumați responsabilitatea;
 • Aveți un aspect fizic îngrijit și o voce plăcută;
 • Utilizați calculatorul (internet, aplicațiile Word, Excel) cu ușurință.
   

Postul presupune:

 • Întâmpinarea pacienților cu o atitudine amabilă oferindu-le informațiile solicitate;
 • Preluarea apelurilor telefonice;
 • Furnizarea cu amabilitate a informațiilor solicitate;
 • Programarea și reprogramarea pacienților;
 • Gestionarea documentelor pacienților: fișe, scrisori medicale, recomandări, bilete de trimitere;
 • Sortarea, clasarea și arhivarea documentelor;
 • Eliberarea rezultatelor investigațiilor;
 • Încasarea contravalorii serviciilor medicale și completarea facturilor fiscale;
 • Preluarea și distribuția corespondenței;
   

Aplicați dacă doriți:

 • Un mediu de lucru plăcut, confortabil și o echipă entuziastă;
 • Reduceri și gratuități la tratamentele dentare, precum și diverse bonificații;
 • Program de lucru în ture de câte 8 ore;
 • Venituri fixe stabile și peste medie;
 • Training-uri pentru dezvoltarea profesională și personală;
 • Posibilitatea de avansare profesională;
 • Sistem de gestionare a datelor performant și tehnologii avansate;
 • Consultanță psihologică în cadrul companiei;
 • Sistem de gestionare a datelor performant și tehnologii avansate;
 • Asigurări private premium de sănătate Signal Iduna;
 • Team building-uri periodice.

* Salariul va crește în funcție de evaluare și evoluția profesională

**  Vor fi contactate doar persoanele care trimit CV-uri complete, cu foto atașat 

 

 

Asistent stomatologie generală/ implantologie

 

Ar trebui să îndepliniți următoarele cerințe:

 • Aveți diplomă de asistent medical;
 • Sunteți dinamică, aveți abilități de comunicare și spirit de echipă;
 • Dețineți abilități organizatorice, sunteți riguroasă și vă asumați responsabilitatea;
 • Aveți un aspect fizic îngrijit și o voce plăcută;
 • Utilizați calculatorul (internet, aplicațiile Word, Excel) cu ușurință.
   

Postul presupune:

 • Întâmpinarea pacienților cu o atitudine amabilă, oferindu-le informațiile solicitate;
 • Programarea și reprogramarea pacienților;
 • Gestionarea documentelor pacienților: fișe, scrisori medicale, recomandări, bilete de trimitere;
 • Pregătirea pacientului pentru tratament și înmânarea indicațiilor scrise la finalul acestuia;
 • Asistarea eficientă a medicului dentist în desfășurarea tratamentelor specifice;
 • Pregătirea cabinetului, a materialelor și instrumentarului în vederea desfășurării tratamentelor;
 • Realizarea cu maximă responsabilitate a sterilizării aparaturii, a suprafețelor de lucru și a instrumentarului dentar;
   

Aplicați dacă doriți:

 • Un mediu de lucru plăcut, confortabil și o echipă entuziastă;
 • Reduceri și gratuități la tratamentele dentare, precum și diverse bonificații;
 • Program de lucru în ture de câte 8 ore;
 • Venituri suplimentare, în funcție de gradul de implicare și performanțele dovedite;
 • Training-uri gratuite pentru dezvoltarea profesională și personală;
 • Posibilitatea de avansare profesională;
 • Consultanță psihologică în cadrul companiei;
 • Sistem de gestionare a datelor performant și tehnologii avansate;
 • Asigurări private premium de sănătate Signal Iduna;
 • Team building-uri periodice.

* Salariul va crește în funcție de evaluare și evoluția profesională

**  Vor fi contactate doar persoanele care trimit CV-uri complete, cu foto atașat 

 

 

Medic dentist

 

Cerințele postului:

 • Diplomă de absolvire a unei facultăți de medicină dentară;
 • Experiență profesională de minim doi ani și o cazuistică personală;
 • Cunoștințe teoretice și practice care să vă permită să finalizați cu succes tratamentele medicale;
 • Diplome de participare la cursuri, conferințe, seminarii de perfecționare;
 • Specializarea constituie un avantaj;
 • Abilități, competențe care să vă recomande ca un bun profesionist;
 • Dorința de perfecționare continuă și de evoluție profesională și personală;
 • Abilități de comunicare și relaționare pentru a stabili o relație specială cu pacienții;
 • Flexibilitate manifestată prin capacitatea de a accepta, de a vă însuși cu ușurință cerințe noi organizatorice sau implementarea unor tehnici avangardiste;
 • Valori personale sănătoase: integritate, corectitudine, devotament;
 • Atitudine și comportament pozitiv cu ajutorul cărora să relaționați constructiv cu pacienții, angajații și colaboratorii clinicii.
 • Consultanță psihologică în cadrul companiei;
 • Sistem de gestionare a datelor performant și tehnologii avansate;
 • Asigurări private premium de sănătate Signal Iduna;
 • Team building-uri periodice.

* Salariul va crește în funcție de evaluare și evoluția profesională

**  Vor fi contactate doar persoanele care trimit CV-uri complete, cu foto atașat 

Așteptăm CV-ul complet, cu fotografie recentă, pe e-mail: recrutare@unident.ro

Specificați, vă rugăm, pentru ce post aplicați.

Clinicile UNIDENT sunt singurele clinici din România amenajate după principii Feng Shui.